Site icon Kancelaria Adwokacka Paweł Kraśniej – Prawnik Warszawa

Podział majątku wspólnego

adwokat podział majątku warszawa

adwokat podział majątku warszawa

Podziel się na:

Dokonanie podziału majątku wspólnego małżonków jest możliwe w momencie ustania wspólności małżeńskiej. Może do niej dojść np. w przypadku śmierci jednego z małżonków lub też w momencie unieważnienia małżeństwa. Oczywiście podział majątku może odbyć się również w takich sytuacjach jak:

Jak wygląda podział majątku wspólnego?

Ważne jest, że w momencie ustania wspólności majątkowej małżonkowie mają równe udziały w majątku, który był objęty wspólnością. Oczywiście każdy z małżonków może domagać się przed sądem ustanowienia nierównych udziałów w majątku wspólnym z ważnych powodów. Nie ma tutaj niestety jasnej wykładni co stanowi „ważny powód” gdyż w każdej sprawie brane są pod uwagę indywidualne okoliczności sprawy.

Co zatem wchodzi w skład majątku wspólnego małżonków?

Do elementów majątku wspólnego małżonków możemy zaliczyć:

Exit mobile version