Site icon Kancelaria Adwokacka Paweł Kraśniej – Prawnik Warszawa

Czy istnieje możliwość żądania alimentów od dziadków dziecka?

Podziel się na:

Bywają sytuacje, że rodzic zobowiązany do alimentacji nie partycypuje w kosztach utrzymania dziecka. Wówczas pojawia się pytanie, jak to jest z obowiązkiem alimentacyjnym dziadków wobec wnucząt. Obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. Obowiązek alimentacyjny obciąża zstępnych przed wstępnymi, a wstępnych przed rodzeństwem. Jeżeli jest kilku zstępnych lub wstępnych – obciąża bliższych stopniem przed dalszymi. Krewnych w ty samym stopniu obciąża obowiązek alimentacyjny w częściach odpowiadających ich możliwościom zarobkowym i majątkowym.

Obowiązek alimentacyjny zobowiązanego w dalszej kolejności w tym m.in. dziadków dziecka powstaje dopiero, gdy nie ma osoby zobowiązanej w bliższej kolejności albo gdy osoba ta nie jest w stanie uczynić zadość swemu obowiązkowi lub gdy uzyskanie od niej na czas potrzebnych uprawnionemu środków utrzymania jest niemożliwe lub połączone z nadmiernymi trudnościami. Oznacza to, że możliwość zasądzenia alimentów od dziadków na rzecz ich wnuka będzie możliwe wówczas, gdy oboje rodzice nie są w stanie spełnić obowiązku alimentacyjnego względem dziecka. Mecenas Paweł Kraśniej z Kancelarii Adwokackiej Praga Północ wskazuje, że dodatkowo należy pamiętać, że uprawnionym do świadczeń alimentacyjnych w takiej sytuacji jest tylko ten, kto znajduje się w niedostatku.

Obowiązek alimentacyjny pomiędzy dalszymi krewnymi jest zatem obowiązkiem odmiennym od obowiązku alimentacyjnego rodziców wobec dzieci. Prawdą jednak jest, że można żądać alimentów również od dziadków dziecka.

Exit mobile version