Czy istnieje możliwość żądania alimentów od dziadków dziecka?

Podziel się na:

Bywają sytuacje, że rodzic zobowiązany do alimentacji nie partycypuje w kosztach utrzymania dziecka. Wówczas pojawia się pytanie, jak to jest z obowiązkiem alimentacyjnym dziadków wobec wnucząt. Obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. Obowiązek alimentacyjny obciąża zstępnych przed wstępnymi, a wstępnych przed rodzeństwem. Jeżeli jest kilku zstępnych lub wstępnych – obciąża bliższych stopniem przed dalszymi. Krewnych w ty samym stopniu obciąża obowiązek alimentacyjny w częściach odpowiadających ich możliwościom zarobkowym i majątkowym.

Obowiązek alimentacyjny zobowiązanego w dalszej kolejności w tym m.in. dziadków dziecka powstaje dopiero, gdy nie ma osoby zobowiązanej w bliższej kolejności albo gdy osoba ta nie jest w stanie uczynić zadość swemu obowiązkowi lub gdy uzyskanie od niej na czas potrzebnych uprawnionemu środków utrzymania jest niemożliwe lub połączone z nadmiernymi trudnościami. Oznacza to, że możliwość zasądzenia alimentów od dziadków na rzecz ich wnuka będzie możliwe wówczas, gdy oboje rodzice nie są w stanie spełnić obowiązku alimentacyjnego względem dziecka. Mecenas Paweł Kraśniej z Kancelarii Adwokackiej Praga Północ wskazuje, że dodatkowo należy pamiętać, że uprawnionym do świadczeń alimentacyjnych w takiej sytuacji jest tylko ten, kto znajduje się w niedostatku.

Obowiązek alimentacyjny pomiędzy dalszymi krewnymi jest zatem obowiązkiem odmiennym od obowiązku alimentacyjnego rodziców wobec dzieci. Prawdą jednak jest, że można żądać alimentów również od dziadków dziecka.

Adwokat Paweł Kraśniej

Adwokat wpisany na listę Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Strategiczny partner w wielu procesach cywilnych, rodzinnych, karnych, karnoskarbowych oraz gospodarczych. Z uwagi na szerokie kompetencje oraz doświadczenie zawodowe nie tylko skutecznie stosuje prawo, ale również prowadzi powierzoną mu sprawę z maksymalnym uwzględnieniem interesów klienta, czemu wyraz daje na sali sądowej.

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o