Rozwiązanie umowy o pracę w trakcie urlopu wychowawczego

Podziel się na:

Zgodnie z art. 1868 §1 k.p. pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie od dnia złożenia przez pracownika uprawnionego do urlop wychowawczego wniosku o: 1) udzielenie urlopu wychowawczego – do dnia zakończenia tego urlopu; 2) obniżenie wymiaru czasu pracy – do dnia powrotu do nieobniżonego wymiaru czasu pracy, nie dłużej jednak niż przez łączny okres 12 miesięcy. Z kolei §2 tego przepisu stanowi, że w wypadkach, o których mowa w §1, rozwiązanie przez pracodawcę umowy jest dopuszczalne tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, a także gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika. Zgodnie z §3 w przypadku złożenia przez pracownika wniosku, o którym mowa w §1, wcześniej niż 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu wychowawczego albo obniżonego wymiaru czasu pracy, zakaz, o którym mowa w §1 zaczyna obowiązywać na 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu albo obniżonego wymiaru czasu pracy. Natomiast jak stanowi §4 w przypadku złożenia przez pracownika wniosku, o którym mowa w §1, po dokonaniu czynności zmierzającej do rozwiązania umowy o prace, umowa rozwiązuje się w terminie wynikającym z tej czynności.

Wydawać by się mogło, że powyższe w pełni wyjaśnia, kiedy pracodawca może rozwiązać stosunek pracy z pracownikiem w przypadku urlopu wychowawczego, jednak tak nie jest, wyjaśnia mecenas Paweł Kraśniej z Kancelaria adwokacka Praga Północ.

W uchwale z dnia 15 lutego 2006r. wydanej w sprawie prowadzonej pod sygn. akt II PZP 13/05 Sąd Najwyższy wskazał, że możliwe jest rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem o jakim mowa w art. 1868 §1 k.p. także na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 marca 2003r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. W praktyce dzieje się tak, że pracodawcy, którzy zamierzają rozwiązać stosunek pracy z pracownikiem będącym na urlopie wychowawczym nie skłaniają się ku rozwiązaniom przewidzianym w art. 1868 §2 k.p., lecz ku zwolnieniom indywidualnym z przyczyn niedotyczących pracowników – najczęściej wskazując na likwidację stanowiska pracy. Należy mieć jednak na uwadze, że przyjęcie takiego rozwiązania przez pracodawcę będzie skuteczne, o ile likwidacja stanowiska pracy rzeczywiście będzie miała miejsce. Brak faktycznej likwidacji stanowiska pracy powoduje, że po stronie pracownika aktualizują się wszystkie roszczenia przewidziane w art. 45 §1 k.p.

Wobec powyższego należy wskazać, że katalog przyczyn rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem korzystającym z urlopu wychowawczego przewidziany w art. 1868 §2 k.p. jest niepełny i należy zawsze uzupełniać go o podstawy przewidziane w ustawie z dnia 13 marca 2003r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

Adwokat Paweł Kraśniej

Adwokat wpisany na listę Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Strategiczny partner w wielu procesach cywilnych, rodzinnych, karnych, karnoskarbowych oraz gospodarczych. Z uwagi na szerokie kompetencje oraz doświadczenie zawodowe nie tylko skutecznie stosuje prawo, ale również prowadzi powierzoną mu sprawę z maksymalnym uwzględnieniem interesów klienta, czemu wyraz daje na sali sądowej.

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o