Tel: 512 091 675
Email:

Szkolenia:

Kancelaria adwokacka w ramach świadczonych usług oferuje szkolenia w zakresie prawa zamówień publicznych oraz prawa pracy.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów prowadzone szkolenia dotyczą wyłącznie praktycznych aspektów prawnych,
które można spotkać w bieżącej działalności.

Uczestnicy szkoleń otrzymują materiały dydaktyczne pozwalające usystematyzować wiedzę zdobytą w trakcie szkolenia.

Kancelaria adwokacka prowadzi także szkolenia on-line.

Zapraszamy do zapoznania się z aktualną ofertą szkoleń świadczonych przez kancelarię.