Tel: 512 091 675
Email:

Prawo pracy:

  • przygotowywanie i opiniowanie dokumentacji pracowniczej m.in. umów o pracę, kontraktów menadżerskich, umów o zakazie konkurencji, umów o powierzenie mienia pracownikom, regulaminów pracy oraz wynagrodzeń, oświadczeń o wypowiedzeniu i rozwiązaniu stosunków pracy itp.;
  • świadczenie usług doradczych w zakresie indywidualnych i zbiorowych zwolnień pracowników,
  • prowadzenie negocjacji ze związkami zawodowymi, radami pracowników oraz przedstawicielami załogi,
  • kompleksowa reprezentacja pracodawców przed Państwową Inspekcją Pracy oraz ZUS,
  • reprezentacja pracowników oraz pracodawców w sporach sądowych;
  • reprezentacja pracowników w sprawach przeciwko ZUS;