Tel: 512 091 675
Email:

Prawo gospodarcze:

  • zakładanie spółek prawa handlowego oraz ich oddziałów,
  • zakładanie stowarzyszeń oraz fundacji, spółek prawa cywilnego, a także jednoosobowych działalności gospodarczych,
  • doradztwo w zakresie realizacji obowiązków korporacyjnych organów spółek oraz doradztwo w kwestiach biznesowych,
  • tworzenie kompleksowej dokumentacji podmiotów gospodarczych m.in. statutów, regulaminów, uchwał, umów, porozumień itp.,
  • prowadzenie postępowań związanych z przekształcaniem podmiotów gospodarczych,
  • reprezentacja podmiotów gospodarczych przed sądem.