Dochodzenie roszczeń kredytobiorców frankowych a przedawnienie roszczeń

Kredytobiorcy posiadający kredyty powiązane do waluty obcej, będące zobowiązaniem finansowym często kilkudziesięcioletnim zastanawiają się czy ich roszczenia względem banku nie uległy przedawnieniu. W przypadku roszczeń restytucyjnych z jakimi występują kredytobiorcy przeciwko bankom, bieg terminu przedawnienia uzależniony jest od powzięcia przez konsumenta wiedzy o niedozwolonym charakterze postanowienia umownego, będącego podstawą jego roszczeń. Takie stanowisko znalazło oparcie […]

Czytaj więcej

Gdy koronawirus uderza w firmy – czy zwolnionemu pracownikowi przysługuje odprawa pieniężna?

Z uwagi na ograniczenia związane z panującą w Polsce pandemią koronawirusa niektóre branże zaczynają mieć poważne problemy finansowe. Problemy te coraz częściej skutkują zwolnieniami poszczególnych pracowników lub ich grup. Zadawane są mi pytania, czy w związku z wypowiedzeniem umowy o pracę z uwagi na trudną sytuację finansową pracodawcy będącą skutkiem pandemii koronawirusa pracownikowi przysługuje odprawa […]

Czytaj więcej

Rozwód z orzeczeniem o winie – co daje stwierdzenie winy w sprawie rozwodowej?

Rozwód z orzeczeniem o winie – co daje stwierdzenie winy w sprawie rozwodowej?

Rozwodzący się małżonkowie często zastanawiają się, czy warto udowadniać drugiemu małżonkowi winę rozkładu pożycia małżeńskiego. Pytanie zasadnicze jest takie, co daje rozwód z orzeczeniem o winie jednego z małżonków i czy warto o tę winę walczyć w sprawie rozwodowej? W praktyce wygląda to następująco: Po pierwsze rozwód z orzeczeniem winy jednego z małżonków uprawnia małżonka […]

Czytaj więcej

Samochód w leasingu – co z samochodem po rozwodzie, czy można go rozliczyć w sprawie o podział majątku wspólnego?

Bardzo często w sprawach rozwodowych lub o podział majątku wspólnego małżonków pojawiają się pytania, co z samochodem, który został zakupiony na firmę przez jednego z małżonków w trakcie trwania małżeństwa, czy wówczas samochód taki stanowi majątek wspólny, czy podlega on podziałowi, jak to wygląda w praktyce? Odpowiedzi na powyższe pytania należy poszukiwać w treści art. […]

Czytaj więcej