Tel: 512 091 675
Email:

Prawo rodzinne:

  • reprezentacja w sprawach o rozwód oraz o separację;
  • reprezentacja w sprawach związanych z podziałem majątku dorobkowego małżonków;
  • reprezentacja w sprawach związanych z wykonywaniem władzy rodzicielskiej (ograniczenie władzy rodzicielskiej, pozbawienie władzy rodzicielskiej, ustalenie kontaktów z dzieckiem)
  • reprezentacja w sprawach o alimenty m.in. ustalenie obowiązku alimentacyjnego, zmiana obowiązku alimentacyjnego, oraz uchylenie obowiązku alimentacyjnego)