Tel: 512 091 675
Email:

Prawo cywilne:

  • reprezentacja w sprawach związanych szeroko pojętego prawa własności oraz prawa rzeczowego m.in. zniesienie współwłasności, przeniesienie własności, zasiedzenie, ochrona własności, użytkowanie wieczyste, służebności itp.)
  • reprezentacja w sprawach odszkodowawczych m.in. związanych z wypadkami komunikacyjnymi oraz błędami medycznymi,
  • sporządzanie oraz opiniowanie projektów umów, w tym przygotowywanie weksli w celu zabezpieczenia interesów klienta
  • reprezentacja w sprawach spadkowych.