Adwokat Warszawa - spadek i dziedziczenie

Czy spadkobiercy przysługuje prawo do zachowku jeżeli odziedziczył „pusty” spadek?

Podziel się na:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawo do zachowku przysługuje zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy. Wydawać by się mogło, że krąg osób uprawnionych do zachowku ograniczony jest wyłącznie do tych osób, które „byłyby” powołane do spadku, ale przez rozporządzenie testamentowe spadkodawcy do spadku nie doszły. Nic bardziej mylnego.

Jeżeli uprawniony do zachowku, dziedziczący z ustawy wespół z innymi osobami, nie otrzymał należnego mu zachowku, ma przeciwko współspadkobiercom roszczenie o zapłatę sumy pieniężnej potrzebnej do pokrycia zachowku albo do jego uzupełnienia (wyrok SN z dnia 13 lutego 2004r., sygn. akt II CK 444/02). Paweł Kraśniej z Kancelarii Adwokackiej Praga Północ wskazuje, że oznacza to, że jeżeli spadkobierca odziedziczył spadek wespół z innymi spadkobiercami na podstawie ustawy, ale nie otrzymał należnego mu zachowku w postaci powołania do spadku, zapisu lub darowizny, wówczas może on żądać od pozostałych spadkobierców uzupełnienia zachowku. W praktyce takie sytuacje najczęściej występują wtedy, gdy spadkodawca przekazał na mocy darowizny składnik swojego majątku jednemu ze spadkobierców (np. dom), pomijając jednocześnie drugiego spadkobiercę. Wówczas spadkobiercy pominiętemu przysługuje roszczenie przeciwko spadkobiercy obdarowanemu o uzupełnienie zachowku w wysokości 2/3 lub 1/2 wartości udziału spadkowego.

Adwokat Paweł Kraśniej

Adwokat wpisany na listę Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Strategiczny partner w wielu procesach cywilnych, rodzinnych, karnych, karnoskarbowych oraz gospodarczych. Z uwagi na szerokie kompetencje oraz doświadczenie zawodowe nie tylko skutecznie stosuje prawo, ale również prowadzi powierzoną mu sprawę z maksymalnym uwzględnieniem interesów klienta, czemu wyraz daje na sali sądowej.

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o