Dziedziczenie, spadek - bemowo, warszawa, praga północ, praga południe

Dziedziczenie po zmarłym bliskim – jak wygląda dziedziczenie ustawowe

Podziel się na:

W momencie, gdy spadkodawca z różnych powodów nie sporządzi testamentu lub też dziedziczenie nie może być wykonane na jego podstawie wówczas powołanie do spadku będzie wynikało z ustawy. Kolejność powoływania osób do spadku z ustawy następuje według przepisów kodeksu cywilnego i wygląda ona następująco:

  • W pierwszej kolejności powoływane są dzieci spadkodawcy oraz małżonek. Wszyscy dziedziczą spadek w częściach równych, poza jednym wyjątkiem, który wskazuje, że cześć przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta (¼) całości spadku. Dla przykładu: w momencie śmierci jednego z małżonków, który posiadał czwórkę dzieci, żona dziedziczy ¼ spadku, a każde z dzieci pozostałe 3/16 (czyli czwórka dzieci dziedziczy łącznie 12/16 spadku a żona 4/16),
  • W momencie, gdy jedno z dzieci spadkobiercy nie dożyło otwarcia spadku jego część przypada jego dzieciom w równych częściach. Oczywiście taka sama zasada stosowana jest do dalszych zstępnych,
  • Jeżeli mamy brak zstępnych spadkodawcy w postaci kolejnych potomków danej osoby takich jak dzieci, wnuki i prawnuki, wówczas do spadku z ustawy powoływani są małżonek i rodzice. Należy tutaj pamiętać, że udział każdego z rodziców, które dziedziczy w zbiegu z małżonkiem spadkodawcy wynosi jedna czwartą całości majątku. W przypadku, gdy ojcostwo nie było ustalone, wówczas udział spadkowy matki spadkodawcy w zbiegu z jego małżonkiem wynosi połowę spadku. Dla przykładu: po śmierci małżonka w związku bez dzieci, ½ spadku dziedziczy żona oraz ¼ dziedziczy każde z rodziców.
  • W przypadku barku zstępnych i małżonka cały spadek przypada jego rodzicom w równych częściach. Każde z rodziców otrzymuje ½ spadku, czyli równą część.
  • Jeżeli natomiast któreś z rodziców spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, wówczas udział spadkowy tego rodzica przypada rodzeństwu spadkodawcy w częściach równych.
  • W przypadku, gdy rodzeństwo spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, a pozostawiło zstępnych, wówczas udział spadkowy, który został mu przyznany przypada jego zstępnym. Podział tego udziału przebiega według zasad, które dotyczą podziału między dalszych zstępnych.

Adwokat Paweł Kraśniej

Adwokat wpisany na listę Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Strategiczny partner w wielu procesach cywilnych, rodzinnych, karnych, karnoskarbowych oraz gospodarczych. Z uwagi na szerokie kompetencje oraz doświadczenie zawodowe nie tylko skutecznie stosuje prawo, ale również prowadzi powierzoną mu sprawę z maksymalnym uwzględnieniem interesów klienta, czemu wyraz daje na sali sądowej.

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o