Dochodzenie roszczeń kredytobiorców frankowych a przedawnienie roszczeń

Kredytobiorcy posiadający kredyty powiązane do waluty obcej, będące zobowiązaniem finansowym często kilkudziesięcioletnim zastanawiają się czy ich roszczenia względem banku nie uległy przedawnieniu. W przypadku roszczeń restytucyjnych z jakimi występują kredytobiorcy przeciwko bankom, bieg terminu przedawnienia uzależniony jest od powzięcia przez konsumenta wiedzy o niedozwolonym charakterze postanowienia umownego, będącego podstawą jego roszczeń. Takie stanowisko znalazło oparcie […]

Czytaj więcej