Paweł Kraśniej

Jakie mamy prawa kiedy nasz wizerunek zostanie zarejestrowany i pojawi się w sieci?

Pamiętajmy, że rozpowszechnienie wizerunku wymaga zgody osoby na nim przedstawionej, poza pewnymi wyjątkami. Przed umieszczeniem zdjęć w sieci warto zapoznać się z takimi przepisami prawa jak np. z art. 81 ust. 1 o prawie autorskim i prawach pokrewnych, czy też z art. 24 k.c. gdzie wizerunek podlega ochronie jako dobro osobiste, a więc jako pewna […]

Czytaj więcej

Zapisz się na szkolenie

Kancelaria adwokacka w ramach świadczonych usług oferuje szkolenia w zakresie prawa zamówień publicznych oraz prawa pracy. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów prowadzone szkolenia dotyczą wyłącznie praktycznych aspektów prawnych, które można spotkać w bieżącej działalności. Uczestnicy szkoleń otrzymują materiały dydaktyczne pozwalające usystematyzować wiedzę zdobytą w trakcie szkolenia. Kancelaria adwokacka prowadzi także szkolenia on-line. Zapraszamy do zapoznania […]

Czytaj więcej