Kara pieniężna za nierealizowanie orzeczenia sądu w zakresie kontaktów z dzieckiem.

Podziel się na:

Rodzic, który jest uprawniony na podstawie orzeczenia sądu do kontaktów z dzieckiem często napotyka przy ich realizacji trudności ze strony drugiego rodzica, który robi wszystko, aby do kontaktów nie dochodziło. Co w takiej sytuacji zrobić? Dobrym rozwiązaniem jest albo wszczęcie postępowania o odebranie dziecka albo wystąpienie do sądu z wnioskiem o zagrożenie nakazaniem zapłaty sumy pieniężnej za niewykonanie orzeczenia sądu w przedmiocie kontaktów z dzieckiem.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami jeżeli osoba, pod której pieczą dziecko pozostaje, nie wykonuje lub niewłaściwie wykonuje obowiązki wynikające z orzeczenia albo ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem w przedmiocie kontaktów z dzieckiem, sąd opiekuńczy uwzględniając sytuację majątkową tej osoby, zagrozi jej nakazaniem zapłaty na rzecz osoby uprawnionej do kontaktu z dzieckiem oznaczonej sumy pieniężnej za każde naruszenie obowiązku. Jeżeli osoba, której sąd opiekuńczy zagroził nakazaniem zapłaty określonej sumy pieniężnej, nadal nie wypełnia swego obowiązku, sąd opiekuńczy nakazuje jej zapłatę należnej sumy pieniężnej, ustalając jej wysokość stosownie do liczby naruszeń.

Powyższe oznacza, że postępowanie o zagrożenie karą pieniężną rodzicowi nie wykonującego kontaktów jest dwuetapowe. Pierwszy etap polega na zagrożeniu karą pieniężną, zaś drugi na nałożeniu kary, jeżeli rodzic w dalszym ciągu nie wywiązuje się ze swoich obowiązków w zakresie wydawania dziecka drugiemu rodzicowi na kontakt.

Należy pamiętać, że rodzic zobowiązany do wydania dziecka na kontakt drugiemu rodzicowi nie może dobrowolnie i arbitralnie decydować o tym, czy wyda dziecko czy nie mówi Paweł Kraśniej prowadzący Kancelarię Adwokacką na Pradze Północ w Warszawie.  Wypada mieć na uwadze, że długi okres pozbawienia rodzica kontaktu z dzieckiem powoduje szkodę dla dziecka i niszczy jego relacje z rodzicem, który oczekuje kontaktu.  

Zagrożenie rodzicowi nakazem zapłaty określonej sumy pieniężnej za niewykonywanie orzeczenia sądu w przedmiocie kontaktów z dzieckiem jest jednym ze sposobów zaprzestania ich blokowania przez drugiego rodzica.

Adwokat Paweł Kraśniej

Adwokat wpisany na listę Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Strategiczny partner w wielu procesach cywilnych, rodzinnych, karnych, karnoskarbowych oraz gospodarczych. Z uwagi na szerokie kompetencje oraz doświadczenie zawodowe nie tylko skutecznie stosuje prawo, ale również prowadzi powierzoną mu sprawę z maksymalnym uwzględnieniem interesów klienta, czemu wyraz daje na sali sądowej.

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o