Brak współpracy rodzica przy realizacji kontaktów z dzieckiem – procedura przymusowego odebranie dziecka – jak to wygląda w praktyce?

Podziel się na:

Z pytaniem takim najczęściej boryka się rodzic, który pomimo ustalonych przez sąd kontaktów z dzieckiem nie widuje się z nim z tego względu, że drugi rodzic nie chce mu go wydać. Wówczas z pomocą przychodzi postępowanie o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką. Tak więc jeżeli jeden z rodziców utrudnia drugiemu realizację kontaktu z dzieckiem istnieje prawna możliwość odebrania mu dziecka.

Jak to wygląda w praktyce?

Przyjmuje się, że postępowanie to przebiega dwuetapowo. Pierwszy etap nazywany jest etapem  rozstrzygającym, zaś drugi etapem wykonawczym.

Pierwszy etap może być prowadzony samodzielnie zaznacza Paweł Kraśniej z Kancelarii Adwokackiej Praga Północ w Warszawie, ale również może stanowić część innego postępowania np. rozwodowego, w którym sąd ustala kontakty rodzica z dzieckiem. Trzeba jednak pamiętać, aby w tym innym postępowaniu sąd wydając orzeczenie zobowiązał rodzica do wydania dziecka oraz uregulował terminy spotkań. Wówczas pomijany jest pierwszy etap postępowania (rozstrzygający) i od razu rozpoczynamy etap wykonawczy polegający na skierowaniu wniosku do sądu o zlecenie kuratorowi przymusowego odebrania dziecka, o ile zobowiązany nie zrobi tego dobrowolnie w terminie, w którym przypada kontakt rodzica z dzieckiem.

Zatem jeżeli w sprawie o ustalenie kontaktów rodzica z dzieckiem lub w innej sprawie, w której sąd ustala takie kontakty zostało wydane orzeczenie nakazujące jednemu z rodziców wydanie dziecka drugiemu w określonych terminach nie trzeba wówczas wszczynać pierwszego etapu postępowania – etapu rozstrzygającego, w którym sąd jedynie określa termin, w jakim rodzic powinien wydać dziecko.

A więc jeżeli rodzic pomimo orzeczonych kontaktów z dzieckiem nie może ich realizować z tego względu, że drugi rodzic nie wydaje mu dobrowolnie dziecka, wówczas kontakt taki może zostać wykonany przymusowo przy pomocy kuratora.

Od wniosku o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką nie pobiera się opłaty sądowej.

Adwokat Paweł Kraśniej

Adwokat wpisany na listę Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Strategiczny partner w wielu procesach cywilnych, rodzinnych, karnych, karnoskarbowych oraz gospodarczych. Z uwagi na szerokie kompetencje oraz doświadczenie zawodowe nie tylko skutecznie stosuje prawo, ale również prowadzi powierzoną mu sprawę z maksymalnym uwzględnieniem interesów klienta, czemu wyraz daje na sali sądowej.

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o