prawo pracy - bemowo, warszawa, praga półno, praga południe adwokat, prawnik

Co oznacza dla pracownika zwolnienie dyscyplinarne?

Podziel się na:

Przełożony wręczający dyscyplinarkę musi pamiętać, aby trzymać się ściśle określonego terminu. Należy pamiętać, że w momencie, gdy w przedsiębiorstwie funkcjonują związki zawodowe musi tą decyzję skonsultować ze związkami, o ile pracownik jest ich członkiem. Pamiętajmy, że informacja o zwolnieniu dyscyplinarnym pozostaje na stałe w świadectwie pracy.

Oczywiście przepisy jasno definiują, kiedy przełożony może wręczyć pracownikowi wypowiedzenie w trybie dyscyplinarnym. Mówi nam o tym art.  52 Kodeksu pracy. Aby wręczyć tzw. „dyscyplinarkę” musi zaistnieć ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych przez pracownika. Jest to najczęstsza przyczyna rozwiązania umowy o pracę bez okresu wypowiedzenia. Najtrudniejsza w takim przypadku jest ocena, czy naruszenie obowiązków jest ciężkie. Powinna zostać uwzględniona wina oraz stopień winy pracownika. Należy wziąć pod uwagę zagrożenie bądź naruszenie interesów pracodawcy.

Jako naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych możemy uznać zarówno zaniechanie działań jak i konkretne działania. Do najczęstszych przyczyn wręczenia wypowiedzenia w trybie dyscyplinarnym możemy uznać:

  • brak wykonywania poleceń służbowych,
  • zakłócanie porządku i spokoju w miejscu pracy,
  • przywłaszczenie lub niszczenie mienia pracodawcy,
  • spożywanie alkoholu w miejscu pracy lub przybycie do pracy pod wpływem alkoholu,
  • nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy,
  • rozpoczęcie działalności konkurencyjnej.

Wypowiedzenie w trybie dyscyplinarnym pracodawca może wręczyć również w przypadku splotu różnych wydarzeń np. gdy pracownik popełnia przestępstwo, które uniemożliwia mu dalsze świadczenie pracy na zajmowanym stanowisku. Oczywiście takie przestępstwo musi być stwierdzone prawomocnym wyrokiem, a zajmowane stanowisko wymaga niekaralności.

Innym przypadkiem jest utracenie przez pracownika uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku, to również powoduje, że pracodawca może wręczyć wypowiedzenie dyscyplinarne. Do tej grupy można zaliczyć np. kierowców, gdzie prawo jazdy jest wymagane do wykonywania pracy, a zostało utracone np. w wyniku jazdy pod wpływem alkoholu.

Adwokat Paweł Kraśniej

Adwokat wpisany na listę Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Strategiczny partner w wielu procesach cywilnych, rodzinnych, karnych, karnoskarbowych oraz gospodarczych. Z uwagi na szerokie kompetencje oraz doświadczenie zawodowe nie tylko skutecznie stosuje prawo, ale również prowadzi powierzoną mu sprawę z maksymalnym uwzględnieniem interesów klienta, czemu wyraz daje na sali sądowej.

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o