Prawnik do rozwodu lub separacji - prawnik w Warszawie, Bemowo, Gocław, Praga Północ, Praga Południe

Prawnik do rozwodu i separacji? Dane gus mówią wiele.

Czy wiedzą Państwo, że według danych jakie podaje GUS, w 2018 roku zawarto ponad 192 tys. związków małżeńskich, w tym samym roku rozeszło się również prawie 63 tys. par a w przypadku kolejnych prawie 1,3 tys. małżeństw orzeczono separację. Liczba rozwodów w miastach jest prawie 3-krotnie wyższa niż na wsi. Wiąże się to zapewne z […]

Czytaj więcej

Prawnik do 500 plus opieka naprzemienna, czyje dizecko - prawnik w Warszawie, Bemowo, Gocław, Praga Północ, Praga Południe

„500+” a opieka naprzemienna – któremu z rodziców należy się świadczenie pieniężne?

Coraz częściej sądy skłaniają się ku wydawaniu orzeczeń o opiece naprzemiennej rodziców nad małoletnimi dziećmi, co z kolei wywołuje szereg pytań i wątpliwości w zakresie programu „500+”. Zasadnicze pytanie sprowadza się do tego, czy mając orzeczoną przez sąd opiekę naprzemienną nad małoletnimi dziećmi świadczenie „500+” również zostanie podzielone pomiędzy rodziców po połowie? Mogę Państwa uspokoić […]

Czytaj więcej

Alimenty – co należy wykazać?

Zgodnie z art. 133 §1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego na obojgu rodzicach ciąży obowiązek łożenia na utrzymanie dzieci, które nie są jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie. Zakres tego obowiązku został określony w art. 135 §1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego zgodnie z którym wysokość alimentów wyznaczają z jednej strony usprawiedliwione potrzeby osoby uprawnionej, z drugiej […]

Czytaj więcej

Czym się różni separacja od rozwodu?

Różnica pomiędzy rozwodem a separacją sprowadza się do kilku kwestii, a mianowicie: orzeczenie separacji powoduje ustanie wspólności majątkowej małżeńskiej, przy czym znosząc separację można również wnosić o utrzymaniu powstałej rozdzielności majątkowej, separacja nie kończy związku małżeńskiego. Oznacza to, że w dalszym ciągu spoczywają na Tobie obowiązki małżeńskie i nie możesz zawrzeć nowe związku małżeńskiego, ani […]

Czytaj więcej