Czy kredyt hipoteczny wpływa na wartość nieruchomości przy podziale majątku wspólnego?

Podziel się na:

Podział majątku po rozwodzie to jedna z najistotniejszych kwestii. Co jednak, jeżeli małżonkowie są związani kredytem? Wiele osób uważa, że kredyt wiąże mocniej niż węzeł małżeński. Zastanówmy się zatem, jak wygląda kwestia kredytu hipotecznego przy podziale majątku, a przede wszystkim, czy wartość pozostałego do spłaty kredytu wpływa na wartość nieruchomości podlegającej podziałowi.

W dniu 28 marca 2019r. Sąd Najwyższy po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej zagadnienia prawnego w sprawie o sygn. III CZP 21/18, podjął  uchwałę następującej treści:

W sprawie o podział majątku wspólnego małżonków, obejmującego nieruchomość obciążoną hipoteką zabezpieczającą udzielony małżonkom kredyt bankowy, sąd – przydzielając tę nieruchomość na własność jednego z małżonków – ustala jej wartość, jeżeli nie przemawiają przeciwko temu ważne względy, z pominięciem wartości obciążenia hipotecznego.

Z powyższego wynika, że suma kredytu hipotecznego pozostałego do spłaty nie wpływa na wartość nieruchomości, która podlega podziałowi, chyba że zachodzą istotne powody przemawiające za jego uwzględnieniem. Oznacza to, że mogą zdarzyć się sytuacje, że kredyt hipoteczny pomniejszy wartość nieruchomości, jednak będą to sytuacje stanowiące wyjątek od zasady.

W zakresie kredytu hipotecznego została podjęta jeszcze jedna ważna uchwała, w której Sąd Najwyższy podkreślił, że  artykuł 618 § 3 k.p.c. nie wyłącza możliwości dochodzenia między małżonkami roszczenia o zwrot kwoty zobowiązania zabezpieczonego hipoteką, spłaconego przez jednego z nich po uprawomocnieniu się postanowienia o podziale majątku wspólnego (uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 27 lutego 2019 r.). Oznacza to, że po zakończonej sprawie o podział majątku wspólnego istnieje możliwość wystąpienia przeciwko byłemu małżonkowi z roszczeniem o zwrot spłaconej części rat kredytowych.

Adwokat Paweł Kraśniej

Adwokat wpisany na listę Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Strategiczny partner w wielu procesach cywilnych, rodzinnych, karnych, karnoskarbowych oraz gospodarczych. Z uwagi na szerokie kompetencje oraz doświadczenie zawodowe nie tylko skutecznie stosuje prawo, ale również prowadzi powierzoną mu sprawę z maksymalnym uwzględnieniem interesów klienta, czemu wyraz daje na sali sądowej.

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o