Czy istnieje możliwość żądania alimentów od dziadków dziecka?

Bywają sytuacje, że rodzic zobowiązany do alimentacji nie partycypuje w kosztach utrzymania dziecka. Wówczas pojawia się pytanie, jak to jest z obowiązkiem alimentacyjnym dziadków wobec wnucząt. Obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. Obowiązek alimentacyjny obciąża zstępnych przed wstępnymi, a wstępnych przed […]

Czytaj więcej

Podział firmy jednoosobowej po rozwodzie – czy jest to możliwe?

Zdarza się, że małżonkowie w trakcie małżeństwa podejmują decyzję o założeniu firmy. Z reguły firmę zakładają w formie jednoosobowej działalności gospodarczej na jednego z małżonków. Przez lata firma nie tylko staje się rozpoznawalna na rynku, ale również powiększa swój majątek o kolejne ruchomości (np. samochody, maszyny, wyposażenie) oraz nieruchomości (np. kolejne lokale usługowe). Zatem, czy […]

Czytaj więcej

Kara pieniężna za nierealizowanie orzeczenia sądu w zakresie kontaktów z dzieckiem.

Rodzic, który jest uprawniony na podstawie orzeczenia sądu do kontaktów z dzieckiem często napotyka przy ich realizacji trudności ze strony drugiego rodzica, który robi wszystko, aby do kontaktów nie dochodziło. Co w takiej sytuacji zrobić? Dobrym rozwiązaniem jest albo wszczęcie postępowania o odebranie dziecka albo wystąpienie do sądu z wnioskiem o zagrożenie nakazaniem zapłaty sumy […]

Czytaj więcej

Brak współpracy rodzica przy realizacji kontaktów z dzieckiem – procedura przymusowego odebranie dziecka – jak to wygląda w praktyce?

Z pytaniem takim najczęściej boryka się rodzic, który pomimo ustalonych przez sąd kontaktów z dzieckiem nie widuje się z nim z tego względu, że drugi rodzic nie chce mu go wydać. Wówczas z pomocą przychodzi postępowanie o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką. Tak więc jeżeli jeden z rodziców utrudnia drugiemu realizację […]

Czytaj więcej