Jak wygląda podział majątku małżonków po rozwodzie.

Podział majątku z małżonkiem podczas rozwodu lub separacji bywa bardzo skomplikowany. Nie każdy zawierając związek małżeński decyduje się na rozdzielność majątkową z małżonkiem. Warto zatem przeanalizować jaka część majątku zostanie uznana za majątek wspólny a co zostanie zaliczone jako majątek osobisty każdego z małżonków. W tym miejscu warto zastanowić się, co jest lepsze podczas podziału […]

Czytaj więcej

Kara pieniężna za nierealizowanie orzeczenia sądu w zakresie kontaktów z dzieckiem.

Rodzic, który jest uprawniony na podstawie orzeczenia sądu do kontaktów z dzieckiem często napotyka przy ich realizacji trudności ze strony drugiego rodzica, który robi wszystko, aby do kontaktów nie dochodziło. Co w takiej sytuacji zrobić? Dobrym rozwiązaniem jest albo wszczęcie postępowania o odebranie dziecka albo wystąpienie do sądu z wnioskiem o zagrożenie nakazaniem zapłaty sumy […]

Czytaj więcej

Brak współpracy rodzica przy realizacji kontaktów z dzieckiem – procedura przymusowego odebranie dziecka – jak to wygląda w praktyce?

Z pytaniem takim najczęściej boryka się rodzic, który pomimo ustalonych przez sąd kontaktów z dzieckiem nie widuje się z nim z tego względu, że drugi rodzic nie chce mu go wydać. Wówczas z pomocą przychodzi postępowanie o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką. Tak więc jeżeli jeden z rodziców utrudnia drugiemu realizację […]

Czytaj więcej

Mieszkanie kupione wspólnie przez małżonków za pieniądze jednego z nich – jak podzielić taki majątek?

Małżonkowie, w trakcie trwania małżeństwa często decydują się na zakup wymarzonego mieszkania, domu, samochodu itd. Bardzo często zdarza się, że środki na zakup tych rzeczy pochodzą wyłącznie z majątku osobistego jednego z małżonków. Pomimo jednak tego, że środki finansowe pochodziły od jednego z małżonków, to w dokumentach widnieją jako współwłaściciele oboje małżonkowie. Zatem co zrobić […]

Czytaj więcej